DECEMBER 2021

VOlUME 04 ISSUE 12 DECEMBER 2021
Pragmatic Function of Linguistic Units
Dr. Sobir A. Khamzaev
Associate professor, PhD, Uzbekistan State University of World Languages Tashkent, Uzbekistan
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i12-61

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

The article is devoted to the theoretical analysis of a number of works of domestic and foreign linguists in which approaches to language learning in a pragmatic aspect are defined. As a result of generalization of various approaches of researchers, the author revealed the main task of pragmatics, which consists in establishing the patterns of the use of linguistic means for the purpose of directed influence on the addressee in the communication process. Within the framework of P. Grice’s theory, implicatures are considered as conversational or communicative, as well as conventional. At the same time, the metaphorical interpretation is analyzed within the framework of the theory of speech acts. The role of euphemistic units involved in the formation of a certain, predetermined by the addressee, evaluative opinion is shown. The article reveals the potential of the study of precedent phenomena in a pragmatic aspect. The key problems of linguopragmatics are analyzed: connotations and additional (background) information as a necessary component of communication.

KEYWORDS:

sender, addressee, newspaper text, meaning, lexical units, linguistics, new words, oppositions, pragmatics, function, euphemisms, speech etiquette, metaphor, ironic statement, pragmatic function.

REFERENCES

1) Apresyan Yu.D. Izbrannie trudi. Tom 1, Leksicheskaya semantika sinonimicheskiye sredstva yazika Shkola «Yaziki russkoy literaturi». – M., 1995. – S.136.

2) Paducheva Ye.V. Semanticheskiye issledovaniya (Semantika vremeni i vida v russkom.

3) Leech G.N. Principles of pragmatics. – London and New York, 1986. – 250.

4) Bogdanov V.V. Lingvisticheskaya pragmatika i yee prikladnie aspekti. // Prikladnoye yazikoznaniye. – SPb, 1996 – S.268-275.

5) Arutyunova N.D., Paducheva Ye.V. Lingvisticheskaya pragmatika. //Novoye v zvrubejnoy lingvistike. Vip. 16, pod red Ye.V. Paduchevoy. – M.,1985, – S.3-42.

6) Susov I.P. Lingvisticheskaya pragmatika.–M.: «Vostok Zapad», 2006. – 206 s.

7) Austin J. L. Slovo kak deystviye//Novoye v zarubejnoy lingvistike. – Vip17. Teoriya rechevix aktov. – M.: Progress, 1986. – S. 22-130.

8) Novikov L.A. Semantika russkogo yazika. – M.: 2001. S. 445-446.

9) Zabotkina V.I. Sootnosheniye pragmaticheskogo i semanticheskogo v strukture slovoznacheniya// Problemi funksionalnoy semantiki. – Kaliningrad, 1993. – S.34-82.

10) Belyayevskaya Ye.G. Semantika slova – M.: Vissh.shk.., – 1987.– S. 41- 43.

11) Zabotkina V. I. Semantika i pragmatika novogo slova (na materiale angliyskogo yazika): avtoreferat diss. …doktora filol. nauk. M., RGU, – 1991. 53 s.

12) Grice P. Logika i rechevoye obsheniye//Novoye v zarubejnoy lingvistike. – Vip.16. – M.: Progress, 1985. – S. 217-237.

13) Gerasimenko I.Ye. Konnotativnaya semantika yedinis yazika v aspekte gendernoy lingvistiki: Avtoref. …kand. filol. nauk. – M., 2009. – 47 s.

14) Konchakova S.V., Ye Lin Pragmaticheskiye funksii neologizmov v sovremennix SMI//Vestnik Tambovskogo universiteta. Ser.: Gumanitarnie nauki. – 2015. – T. 20, vip. 11 (151). – S. 193-197.

15) Vedeneva Yu. V. Funksionirovaniye pretsedentnix fenomenov v angloyazichnom poeticheskom diskurse (na materiale nazvaniy stixotvoreniy dlya detey) [Elektronniy resurs] / Yu. V. Vedeneva // Almanax sovremennoy nauki i obrazovaniya: Arxiv nauchnix statey. – 2008. – № 8 (15): v 2 ch. – Ch. I.) S. 37-38. Rejim dostupa: https://www.gramota.net/materials/1/2008/8-1/ (data obrasheniya 14.04.2019).

16) Karaulov Yu.N. Rol pretsedentnogo teksta v strukture i funksionirovanii yazi- kovoĭ lichnosti. Nauchnie traditsii i novie napravleniya v prepodavanii russkogo yazik i literaturi: Dokladi sovetskoĭ delegatsii na VI kongresse MAPRYAL. – M., 1986. – S.105–123.

17) Petrova, N. V. Evolyutsiya ponyatiya pretsedentniy tekst [Elektronniy resurs] / N. V. Petrova // Vestnik IGLU, Filologicheskiye nauki. – 2010. – № 2(10). – S. 82.

18) Ter-Minasova S.G. Yazik i mejkulturnaya kommunikatsiya. – M.: SLOVO, 2008. – 264 s.

19) Chuprina O.G. Yazik. Kultura. Tekst// Uchebnoye posobiye. – M.: Flinta, 2020. – 104 s.

20) Slovar sotsiolingvisticheskix terminov. Pod red. V.Yu. Mixalchenko//– M., 2006. – S. 242. URL: https://gufo.me/dict/foreign_words/ (date of access: 15.02.2019)

21) Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar. kollektiv avtorov; /Gl. red. V. N. Yarseva, — M.: Sov. ensiklopediya, 1990. — 685 s. slovar onlayn – URL: http://tapemark.narod.ru/les/590c.html (data obrasheniya: 11.04.2020).

22) Vanyushina N.A. Semanticheskaya i pragmaticheskaya xarakteristiki evfemizmov v sovremennix nemetskix i rossiyskix pechatnix SMI: Avtoref. …kand. filol. nauk. – Volgograd, 2011. – 22 s.

23) Kovshova, M. L. Semantika i pragmatika evfemizmov: Kratkiy tematicheskiy slovar sovremennix russkix evfemizmov // M. L. Kovshova. – M.: Gnozis, 2007. –320 s.

24) Khamzaev, S.A., Gilyazetdinov, E.Z. Cross-Cultural Context Of English Language Teaching. Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 2, 2021, Pages. 3737 – 3750.

VOlUME 04 ISSUE 12 DECEMBER 2021

Indexed In

Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar